Móra Ferenc Tagiskola


Kezdőlap


 
 

A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény. 26. §-ának (3) bekezdése alapján, Serényfalva községi Önkormányzat Képviselő-testületének, mint fenntartónak 2008. augusztus 31-ig gondoskodnia kellett a nyolc évfolyamnál kevesebb évfolyammal működő Móra Ferenc Általános Iskola tagintézménnyé történő átalakításáról.

A képviselő-testület 2008. augusztus 31.i hatállyal intézményfenntartó társulást hozott létre Bánréve, Sajópüspöki, Hét önkormányzatokkal, Bánréve székhellyel, létrehozni az általános iskolai oktatási feladat ellátására.

A Móra Ferenc Általános Iskola a Bánrévei Általános Művelődési Központ tagintézményévé vált.

A Móra Ferenc Tagiskola 1-4 évfolyamos képzést megvalósító, oktatási intézmény. Az iskola a 26-os főútvonalról leágazó, Aggtelekre vezető közút mellett található, a település központjában.

Az intézmény 2001-2002 években épült, az ún. régi iskola, mintegy 100 éves épületének kiváltására. Az iskola épülete külső megjelenésében, a modern építészet stílusjegyeit ötvözi a gömöri falusias építészettel.

A kisdiákok a 2002/2003. tanév kezdetekor vehették birtokba az új intézményt. A hattantermes épület mindenben megfelel korunk elvárásainak, kiválóan alkalmas arra, hogy csökkentse a különbséget a városi és falusi iskolában tanuló gyermekek környezeti feltételeiben. A tantermek mellett, internet hozzáféréssel, számítógépekkel felszerelt könyvtár helyiség, napközi otthonos terem, gyönyörű – községi rendezvényeknek is helyet adó - aula segíti a nevelők, gyermekek munkáját. Az iskola eszközellátottsága csaknem teljeskörű, folyamatosan fejlesztésre kerül. A dolgozók és gyermekek esztétikus, szép környezetben tölthetik mindennapjaikat.

Az intézményben jelenleg 67 alsótagozatos diák tanul, 5 pedagógus segítségével. A gyermekek száma stabilizálódik.

Más településről (Hét, Kelemér, Putnok) bejáró gyermekek száma jelentős, jelenleg: 22 fő. A diákok 2/3 részét falugondnoki busz szállítja iskolába – az iskolabusz szolgáltatás keretei között - és az iskolai rendezvényekre.

Napközis foglalkozáson 24 tanuló vesz részt. Az iskolában a HACCP rendszer előírásainak megfelelő, a legmodernebb konyhagépészeti eszközökkel ellátott melegítő konyha működik, melyhez hangulatos ebédlő társul. Az iskolában 59 tanuló étkezik.

A tanítók mindennapi oktató-nevelő munkájuk során arra törekednek, hogy az intézményben olyan légkört teremtsenek, ahol a tanulók jól érzik magukat. Munkájuk középpontjában az esélyegyenlőség biztosítása, a kompetencia alapú oktatás kerül.

Mottójuk: „Önmagunk fejlődünk, hogy másokat is fejlődésre késztessünk munkánkkal.”
A nevelőtestület törekszik a problémás, sajátos nevelési igényű tanulókkal – a megfelelő módszerek alkalmazásával, integrálással, óraadó fejlesztő pedagógus, logopédus, pszichológus segítségével - hatékony eredményt elérni. Emellett fokozott figyelmet fordít a tehetséggondozásra.

Az iskolában a tanórán kívüli választható tantárgyak: tánc és dráma, tömegsport, számítástechnika, idegen nyelv. Az intézményben évek óta rajzművészeti oktatás is folyik, a putnoki Péczeli József ÁMK és Művészeti Iskola kihelyezett tagozataként.

A gyermekek részére a nevelők változatos délutáni rendezvényekkel, programokkal gondoskodnak a szabadidő hasznos, szervezett eltöltéséről. Ilyen például - a közeli városok által nyújtott lehetőségeket kihasználva - az úszás, a korcsolyázás, a mozi látogatás, a természetjáró túrák, kirándulások, a vetélkedők, versenyek.

Partnerkapcsolatait az intézmény folyamatosan bővíti a közeli kulturális intézményekkel. (Putnok, Kazincbarcika, Ózd) A nevelők örömmel fogadják a meghívásokat a szomszédos iskolákból tanulmányi és sport versenyekre, vetélkedőkre, közös programokra. Lehetőségeikhez képest viszonozzák is ezt.

Az intézmény hagyományrendszere több évtizedes múltra tekint vissza, melyet pedagógiai programjában is rögzített. Így minden évben megemlékeznek a nemzeti- és egyéb ünnepekről, megünneplik a Mikulást, a karácsonyt, a farsangot. Nőnapra virággal, Anyák napjára kis műsorral kedveskednek.

Az iskola igyekszik kihasználni a község idegenforgalmi szempontból előnyös fekvését: az épület az Aggtelek felé vezető út mentén található. A virágos, tiszta falu szép középületei, templomai, Millenniumi emlékműve, vendégháza megállásra készteti az erre haladókat. Az iskolások szívesen látogatnak el a közeli Mohos- és Halas-tóhoz, Kelemérbe Tompa Mihály házába, Gömörszőlősre a Falumúzeumba vagy Aggtelekre a Cseppkőbarlangba.

A Pedagógiai Programban megfogalmazottak szerint, a mindennapi testedzés, egészség- és környezetvédelem követelményei így is megvalósulhatnak.

Az iskola a kirándulni, táborozni szerető diákoknak – szorgalmi időben, térítés ellenében – szívesen biztosít étkezést. Szeretettel várják az erre látogató, érdeklődő diákcsoportokat.

 

 

 

 

 

 

 


[VISSZA]