Napközi Otthonos Óvoda


Kezdőlap


 
 

"...utat ne tévessz,
magadhoz mindig hű maradj,
mert élen állsz, és messze látszol
ne feledd, hogy példa vagy!"
                    (Kaposvári Béla)
   

A Napközi Otthonos Óvoda intézményfenntartó társulás keretei között működik, Serényfalva mellett Hét község gyermekei számára biztosítja az óvodai nevelést.

Az óvoda 1974-ben nyitotta meg kapuit. Előbb 1, majd 2 csoportos intézményként működött, önálló óvodaként, később tagintézményként, Putnok székhellyel. Önállóságát az önkormányzat megalakulásával nyerte vissza.

Az óvoda épületét az önkormányzat már kétszer is felújította, illetve bővítette, utoljára 2006-ban a XXI. század és az uniós elvárásoknak megfelelően. A bővítések eredményeként 3 csoportban folyik a nevelő-oktató munka, állandó, magas gyermeklétszámmal.

Az óvoda megújult épületben, rendezett udvarral várja a gyermekeket. A csoportszobák új berendezési tárgyakkal, bútorzattal, jól felszereltek, a szükséges egyéni képességfejlesztő játékokkal megfelelően ellátottak. A kiszolgáló helyiségek, mosdók, modernek, esztétikusak. Az udvaron az uniós kritériumoknak, és a szabványossági feltételeknek megfelelő fajátékok kerültek elhelyezésre. Az épület bejárati része díszburkolattal ellátott.

Az óvodában 4 óvónő és 2 szakképzett dajka foglalkozik a gyerekekkel. Az óvónők kreatívak, melyet a szülők lemérhetnek a kiscsoportos foglalkozásokhoz készített eszközök mennyiségén és minőségén is.
Az intézmény az epochális programot adoptálta, mely szerint szervezi a napi feladatokat,és neveli az idejáró gyerekeket.

Az óvodai nevelés során kiemelkedő szerepet kap az egyéni képességfejlesztés, mindig az adott gyermek aktuális fejlettségéből kiindulva, természetes környezetben, öntevékeny részvétellel, tapasztalatszerzésre építve. A nevelőmunka szeretetteljes, a gyerekek érdekeit, egyéni igényeit szem előtt tartva folyik. Az elsődleges célok közé tartozik a mély természetszeretet kialakítása. Az intézmény célkitűzése, hogy szívesen kommunikáló, jó kapcsolatteremtő képességgel rendelkező gyermekek lépjenek tovább az iskolai képzésbe.

Az intézmény mindennapjaiban jelentős szerepet kap, a nevelési programjában is rögzített hagyományápolás, őrzés. Ennek keretein belül történik az óvodai élethez fűződő jeles napok megünneplése (almaszüret, kirándulások, Mikulásünnep, Adventi ünnepkörben karácsonyváró játszóház, Farsang, Húsvétváró játszóház, Májusfa állítás, Anyáknapja, Ballagás).

Az intézmény a gyermekekkel részt vesz a községi rendezvények lebonyolításában. A juniálisok alkalmával mindhárom csoport zenés-táncos produkcióval kedveskedik a vendégeknek.

A gyermekek számára rendszeresen gondoskodik az óvoda különböző kirándulások szervezéséről illetve a rendszeres színházlátogatásról. A szülők és a gyermekek igényeihez igazodva kerül megszervezésre az úszásoktatás, a hittanoktatás és a nyelvoktatás.

Az intézmény kapcsolatrendszerében – a fenntartók mellett – kiemelkedő szerepet kapnak a szülők. A szülői szervezettel rendkívül jó az óvoda kapcsolata. Az évente megrendezésre kerülő szülők-nevelők báljának bevétele, a kisóvodások érdekeinek megfelelően kerül felhasználásra.

 

 

 

 

 

 

 


[VISSZA]