Szociális ellátások


Kezdőlap


 
 

Serényfalván a házi segítségnyújtást intézményfenntartó társulás keretei között a Putnok Városi Egészségügyi és Szociális Központ Gondozási Központ intézményegysége látja el.

 

A házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni:

  • azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk és környezetük ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak;
  • azokról a pszihiátriai- és szenvedélybetegekről, valamint fogyatékkel élő személyekről, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásához segítséget igényelnek, de önmaguk ellátására részben vagy egészben képesek.

Serényfalván 2 fő gondozó 17 ellátott személy napi önálló életvitelének fenntartásában működik közre.

 

A családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatást intézményfenntartó társulás keretei között a Putnok Városi Egészségügyi és Szociális Központ Körzeti Családsegítő Szolgálata látja el.

A családsegítés keretei között az 1993. évi III. tv. előírásai szerint életvezetési problémákkal, gondokkal küzdő családok mentálhigiénés ellátása, gondozása, tanácsadása történik. Az anyagi problémákból eredő, hátrányos helyzetben élő családok részére természetbeni juttatásokkal, ingyenes jogsegély szolgálattal próbál a Szolgálat segítséget nyújtani.

2006-ban új feladattal bővült a tevékenységi kör. Az önkormányzat rendelete a Szolgálatot jelölte ki az aktív korú, nem foglalkoztatott rendszeres szociális segélyben részesülő személyek számára az együttműködési kötelezettség teljesítésének helyéül.

A gyermekjóléti szolgáltatást az 1997. évi XXXI. tv. alapján látja el a Szolgálat. Feladatuk a településen élő gyermekek családban történő nevelésének elősegítése, veszélyeztetettségük megelőzése, megszüntetése.


[VISSZA]