Egészségügyi ellátások


Kezdőlap


 
 

A háziorvosi szolgálat a Putnoki V.számú háziorvosi körzet részeként, megfelelő tárgyi és személyi feltételekkel működik a településen, vegyes felnőtt- és gyermek ellátást biztosítva.

A lakosság mintegy 90%-ának, jelenleg 808 főnek háziorvosa Dr. Murtada Abdel Majed, heti három alkalommal rendel a településen. A rendelési időhöz igazodva tart nyitva, az orvosi rendelővel egy épületben található gyógyszertár. A település távolabbi pontjain lakó, időskorú betegeket a falugondnoki szolgálat járműve szállítja a rendelésekre.

A háziorvosi ellátáshoz szorosan kapcsolódik a körzeti védőnői szolgáltatás, szintén Putnokkal vegyes körzetben.

Bárdos Jánosné védőnő 1986-tól látja el a védőnői teendőket a községben. A településen nincs külön tanácsadó helyiség, az orvosi rendelő funkcionál erre a célra, az orvosi rendelésektől elkülönítetten. Terhes tanácsadás – a gondozottak alacsony száma miatt – havonta 1 alkalommal van. 2006-ban 14 gyermek született a településen, 2007-ben 12 kismama került gondozásba. Tanácsadásra, védőoltásra rendszeresen hordják a gyermekeket.

A gondozott gyermekekkel különösebb problémák nincsenek, a védőoltásoknál elmaradás nincs, a szociális gondok, problémák azonban a családok jelentős hányadánál egyre fokozottabban fordulnak elő.
Az iskola egészségügyi ellátás ideális körülmények között, a háziorvosi szolgálattal együtt működik a településen. A kötelező szűrővizsgálatok rendben megtörténnek, a tisztasági vizsgálatok az intézményekben problémát nem fedeznek föl.

A betegek szükség szerint az Ózd Városi Kórház és Rendelőintézet szolgáltatásait vehetik igénybe, szakrendelés és fekvőbeteg ellátás során. A Kórház az ún. kiemelt intézmények közé tartozik.

A sürgősségi orvosi ügyelet Putnok székhellyel egzisztál, a Laczkovich Bt. üzemeltetésében.

A fogorvosi szolgálat szintén Putnokon működik, Dr. Légrádi László fogászatán.


[VISSZA]