Önkormányzati beruházások


Kezdőlap


 
 

Az önkormányzat által szervezett foglalkoztatás jelentős szerepet játszik a település üzemeltetésben. Ehhez elengedhetetlenül szükséges volt a falugondnoki szolgálat, 2000. évben realizálódott bevezetése és annak folyamatos működtetése, mely meglehetősen sokrétű.

A feladatok között szerepel az iskolás és óvodás gyermekek szállítása (helyben, ill. Hét községből napi gyakorisággal; ezenkívül színházlátogatás, úszás oktatásra történő szállítás) betegszállítás, ételszállítás (szociális. étkezők), a lakossági igények kielégítése; pl. fuvarozás, rendezvényekre, családi eseményekre való szállítás.

Ehhez rendelkezésre áll 6 db gépjármű (2db KIA típusú tehergépkocsi., 1 db Toyota Hiace és 1 db Renault Traffic mikrobusz, 2db Suzuki Wagon R+ személyautó)
Az önkormányzat által , az elmúlt 16 évben megvalósított főbb fejlesztések közül több kapcsolódik a közhasznú-, illetve közcélú foglalkoztatáshoz. A munkaügyi szervektől évről évre jelentős forrást nyer el a település pályázati úton, értékteremtő, projektszerű foglalkoztatásra. Az így megvalósuló alkalmazás során elvégzett munkák a teljesség igénye nélkül, ilyen pl: 15.000 m2 járda építése, a régi iskola felújítása, orvosi rendelő, gyógyszertár, könyvtár, községi temető kialakítása, ravatalozó és kolumbáriumfal építése, csapadékvíz elvezetés, garázsok építése, útburkolás, virágosítás, új buszvárók telepítése, játszóterek, sport- és szabadidőpark létesítése. Az előzőekben felsorolt felújításokhoz, beruházásokhoz, vásárlásokhoz a saját erőn, a BAZ. Megyei Munkaügyi Központ Putnoki illetve Kazincbarcikai Kirendeltségének támogatásán túl, sikeres pályázati tevékenységből nyílt lehetőség.

A saját erővel megvalósított beruházások mellett, számos – főleg pályázati forrás bevonása mellett, jelentős önrész biztosításával - fejlesztés valósulhatott meg, az önkormányzati ciklusok alatt:

Így sor került a teljes közvilágítási hálózat korszerűsítésére és bővítésére, valamennyi önkormányzati út aszfaltozására, a település földgáz-ellátó hálózatának kivitelezésére, vonalas telefonhálózat, kábeltv. és internet rendszerek kiépítésére, sport és vendégház létesítésére, lakóház vásárlással, felújítással orvosi rendelő gyógyszertár és könyvtár helyiségigényének biztosítására, a Polgármesteri Hivatal felújítására, a Művelődési ház generál felújítására, a Napközi Otthonos Óvoda épületének bővítésére, generál felújítására, és 2001-2002-ben új iskola építésére.

A képviselő-testületek az elmúlt 17 év alatt következetesen valósították meg a település fejlesztését, a lakossági igények kielégítése érdekében. Ezt jól tükrözi, hogy az önkormányzat éves kiadási előirányzatának mintegy-30-40%-a, felhalmozási célú kiadás (vagyis beruházásra, fejlesztésre fordított kiadás) volt, az elmúlt időszak átlagában. Az önkormányzat 20-40 millió Ft közötti összeget fordít évente a település fejlesztésére, melynek jelentős része önerő.  Ehhez sikeresnek mondható pályázati tevékenység is társul, hiszen 1990-2007 között, több tízmillió forint pályázati forrást sikerült elnyerni. Ez idő alatt, a beruházások mellett, az önkormányzat folyamatosan biztosította a település és az intézmények működését, likviditási problémák, hitelfelvétel nélkül.


[VISSZA]